Norsk del, Gullvekta
Indisk visdom
Seksjon › 42 Sett Søk Førre Neste

Yoga-ord

Reservasjonar Innhald  

E

Kva nytte har Rikveda for nokon som ikkje sannkjenner Anden som Rikveda kjem frå?

Of what use is the Rig Veda to one who does not know the Spirit from whom the Rig Veda comes? [Svetasvatara Upanishad, i Mascaró 1965:10]

Ein når ikkje Atman [Sjela - Ånda] ved mykje lærdom, ved intellektet og heilag lære. [Katha Upanishad, i Mascaró 1965:16]

Not through much learning is the Atman reached, not through the intellect and sacred teaching. [Katha Upanishad; i Mascaró 1965:16]

Atman [Sjela - den individualiserte Ånda som bur i oss], sjelelyset, kjelda til [djup, indre] glede, og kjelda til alt godt som mennesket kan skape, kan aldri vinnast [sannkjennast] i kraft av fornufta aleine. [Det må meir til.]

Atman, the light of our soul, and source of joy, the source of everything good man can create, can never be attained by reason alone. [Mascaró 1965:16*, utdrag.]

Hugs derfor at det eg har sagt, har eg sagt; og det eg ikkje har sagt, har eg ikkje sagt. [Buddha, i Majjhima Nikaya 1.63]

Remember therefore that what I have said, I have said; and what what I have not saied, I have not said. [Buddha, i Majjhima Nikaya 1.63]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Indisk visdom frå mange og gamle kjelder, opp Seksjon Sett Neste

Indisk visdom frå mange og gamle kjelder BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]