Norsk del, Gullvekta
Indisk visdom
Seksjon › 42 Sett Søk Førre Neste

Yoga-ord

Reservasjonar Innhald  

F

Det transcendente prinsippet er Vac [Tale], det skapande Ordet, "som dekker dei ulike jamvektsbalansane til det utvidande medvettet. Dette "Guddomlege Ordet har blitt openberra av Lysmaktene i ein tusen-stavingars fylking." Dei er "flammesongar i . . . det indre vesenet."

The transcendental principle is Vac, the creative Word, 'who covers the diverse poises of the expanding counsciousness' . . . This 'Divine Word has been revealed by the Light-powers' . . . in an array of thousand syllables'. They are 'flame-songs in . . . the inner being'. [Srimat Anirvan, citing Rikvedic teachings, in his "Vedic Exegesis", in Radhakrishnan (Bd 1) 1958:315]

Tale (Vac) er også ei personifisert vedisk gudinne. Ho går inn i dei inspirerte diktarane og visjonærane, og gir uttrykk og energi til dei ho liker. Ho blir kalla Mor til Vedaene, Indras make, Visjonsmaken, kjenslers Mor, og musikarars venn.

Tale blir identifisert med gudinna Sarasvati i seinare vedisk litteratur. (Utdrag frå Wikipedia, "Vac")

Etter å ha granske skriftene og erkjent Sanninga [vakna i Sanningsveldet], skulle eit oppvakt menneske kassere skriftene fullt og heilt, slik som den som bryr seg om risen, kasserer agnene.

After studying the scriptures and realizing the Truth, an intelligent person should discard them entirely. as one who cares for the rice does with the chaff'. [Amritabindu Upanishad, 18. in Radhakrishnan (Bd 1), 1958:364-65]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Indisk visdom frå mange og gamle kjelder, opp Seksjon Sett Neste

Indisk visdom frå mange og gamle kjelder BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]