Norsk del, Gullvekta
Indisk visdom
Seksjon › 42 Sett Søk Førre Neste

Yoga-ord

Reservasjonar Innhald  

G

Bhrigu Samhita (Bhrigu-samlinga) er eit klassisk astrologioversyn frå vedisk æra (ca. 1500 - ca. 500 fvt). Samlinga tar for seg sentrale metodar for å seie noko om karakteren til ein person, moralske tendensar eller trekk, former for hell og vanhell i ulike "gater" i livet - og dessutan om klok ferd i retning av velstand og langt liv - og tar med forhold til sentrale slektningar. Indisk astrologi bruker også transittar* for å seie på førehand kva for utkomme ditt og datt skal kunne få.*

Bhrigu Samhita is a sourcebook of Hindu astrology, a classic from the Vedic period. The collection deals with essential principles to determine the character, moral inclinations, fortunes and misfortunes in various walks of life - and also with prosperity and longevity of a person, and relatives. Transits* are used for predictions of specified outcomes of this and that. [Rao 2008:7-8, extracted.]

*Transittar/transits: Sjå/Cf. Wikipedia, "Astrological transit"

Men

Det er fare for at mykje og streng konformitet frå vogga og gjennom barnehagen og offentleg skolegang til yrkesliv og næringsliv fram til grava grusar grunnopplegget så frø innanfrå ikkje får spire fram, og heller ikkje spede spirar får gro fritt.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Indisk visdom frå mange og gamle kjelder, opp Seksjon Sett Neste

Indisk visdom frå mange og gamle kjelder BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]