Norsk del, Gullvekta
Merknadar til Asbjørnsen og Moe - C
Seksjon › 3   Sett    Søk   Førre Neste

Ordliste til Asbjørnsen og Moe

Reservasjonar    Innhald     

Reven som gjetar

ATU 37*: Dyreeventyr av typen Ville dyr.

[Til eventyret]

Manndottera og kjerringdottera

ATU 480: Trolldomseventyr av typen Overnaturlege oppgåver.

[Til eventyret]

Kverna som står og mel på havbotnen

ATU 565: Trolldomseventyr av typen Magiske gjenstandar.

[Til eventyret]

Somme kjerringar er slik

ATU 1384: Skjemt av typen Den dumme kona og ektemannen hennar.

[Til eventyret]

Kjerringa mot straumen

ATU 1365 AB: Skjemt av typen Historier om ektepar.

[Til eventyret]

Haren som hadde vore gift

ATU 96*: Dyreeventyr av typen Ville dyr. Kommentar til typen: "Det går opp og ned her i verda," sa heisføraren.

[Til eventyret]

Dokka i graset

ATU 402: Trolldomseventyr av typen Kone.

[Til eventyret]

Husmusa og fjellmusa

ATU 112: Dyreeventyr av typen Ville dyr og husdyr.

[Til eventyret]

Hanen og høna

ATU 106: Dyreeventyr av typen Dyr snakkar saman. Før: AT 2075, Regleeventyr.

[Til eventyret]

Kvar synest best om sine barn

ATU 247: Dyreeventyr av typen Andre dyr og gjenstandar.

[Til eventyret]

Slepp granrot og ta i revefot

ATU 5: Dyreeventyr av typen Ville dyr.

[Til eventyret]

Bjørnen og reven veddar om flesk og humlebol

ATU 7: Dyreeventyr av typen Ville dyr.

[Til eventyret]

Bjørnen og reven skulle ha åker i lag

AT 1030: Dumtrolleventyr av typen Partnarskap mellom menneske og troll.

[Til eventyret]

Mikkel vil smake hestekjøt

ATU 47 A: Dyreeventyr av typen Den lure reven (eller liknande dyr).

[Til eventyret]

Høna som skulle til Dovre for at ikkje all verda skulle forgå

ATU 20 C: Dyreeventyr av typen Ville dyr.

[Til eventyret]

Hanen som fall i bryggekaret

ATU 2022: Ramse av typen Kjeder som involverer daude.

[Til eventyret]

Herreper

ATU 545 B: Trolldomseventyr av typen Overnaturlege hjelparar.

[Til eventyret]

Verda lønner ikkje annleis

ATU 155: Dyreeventyr av typen Ville dyr og menneske.

Eventyret er ein variant av "Katten med støvlane", som er kjent frå Frankrike (Charles Perrault). Den eldste kjende versjonen er italiensk (Basile 1932). Charles Perrault og Grimm-brørne brukte tilfang frå den eldre, italienske samlinga til Basile [Meir]

Her på nettstaden er "fuskesnakk" i forteljinga tona ned eller fjerna. Med det er teksten endra såpass at han skulle kallast attgiving.

[Til eventyret]

Vel gjort og ille lønt

ATU 154: Dyreeventyr av typen Ville dyr og menneske.

[Til eventyret]

Hårslå som aldri ville gå heim

ATU 2015: Ramse av typen Kumulative forteljingar.

[Til eventyret]

Stabbursnøkkelen i rokkehovudet

ATU 1453: Skjemt av typen Historier om ei kvinne.

[Til eventyret]

Guten som ville fri til dotter til mor i Kroken

ATU 402: Trolldomseventyr av typen Kone.

[Til eventyret]

  Innhald  


Asbjørnsen og Moe, norske eventyr, merknadar, bakgrunnsinformasjon, litteratur  

Aarne, Antti. The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography. Translated and Enlarged by Stith Thompson. 2nd rev. ed. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia / FF Communications, 1961.

Ashliman, D. L. A Guide to Folktales in the English Language. New York: Greenwood, 1987.

Basile, Giambattista. The Pentamerone. Omsett (til engelsk) av Benedetto Croce. 2 band. London: John Lane the Bodley Head, 1932.

Hodne, Ørnulf: The Types of the Norwegian Folktale. Bergen: Universitetsforlaget, 1984.

Uther, Hans-Jörg. The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Vols 1-3. FF Communications No. 284 -86, Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2004.

Wikipedia, s.v. "Aarne–Thompson classification system".

Asbjørnsen og Moe, norske eventyr, merknadar, bakgrunnsinformasjon, opp    Seksjon     Sett    Neste

Asbjørnsen og Moe, norske eventyr, merknadar, bakgrunnsinformasjon. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2012–2017, Tormod Kinnes. [E‑post]