Oversyn

Asbjørnsen og Moe - Samla verk

Seksjon › 3   Sett    Søk   Førre Neste

FØRSTE BAND
 1. Kvernsegner ɚ
 2. Ein gammaldags julekveld ɚ
 3. Tiurleik i Holleia ɚ
 4. Peik
 5. Pannekaka
 6. Smågutane som trefte trolla på Hedalsskogen
 7. Pål Andrestua
 8. Historiene til Matthias skyttar ɚ
 9. Vesle Åse Gåsejente
 10. Mannen som skulle stelle heime
 11. Skarvane frå Utrøst
 12. Risen som ikkje hadde hjarte på seg
 13. Guten og fanden
 14. Tommeliten
 15. Mumle Gåsegg
 16. Den sjuande faren i huset
 17. Ei prestehistorie
 18. Berthe Tuppenhaugs forteljingar ɚ
 19. Reve-enka
 20. Smeden som dei ikkje torde sleppe inn i helvete
 21. Dei tre bukkane Bruse som skulle gå til seters og gjere seg feite
 22. Bamse Brakar
 23. Guten som gjekk til nordavinden og kravde att mjølet
 24. Gjete harane til kongen
 25. Ei kveldstund i eit godseigarkjøkken ɚ
 26. Dumme menn og troll til kjerringar
 27. Presten og klokkaren
 28. Grisen og levemåten hans
 29. Makrelldorg ɚ
  Dei tre brottsjøane (Eventyr)
 30. Skrinet med det rare i
 31. Enkesonen
 32. Jutulen og Johannes Blessom
 33. Vårherre og Sante-Per på vandring
 34. Austanfor sol og vestanfor måne
 35. Oskeladden som fekk prinsessa til å skulde seg for å lyge
 36. Ei sommarnatt på Krokskogen ɚ
 37. Tyrihans som fekk kongsdottera til å le
 38. Ei signekjerring ɚ
 39. Kolbrennaren
 40. Fiskarsønene
 41. Høgfjellsbilde 1. Ein søndagskveld til seters ɚ
 42. Høgfjellsbilde 2. Reinsdyrjakt ved Rondane ɚ

ANDRE BAND

 1. Dei tre kongsdøtrene i blåberget
 2. Gullfuglen
 3. Herremannsbrura
 4. Veslefrikk med fela
 5. Soria Moria slott
 6. Bonde Vêrskjegg
 7. Kongsdottera som ingen kunne målbinde
 8. Oskeladden som kappåt med trollet
 9. Følgesveinen
 10. Smørbukk
 11. Gjertrudsfuglen
 12. Vêren og grisen som skulle til skogs og bu for seg sjølv
 13. Reven som gjetar
 14. Manndottera og kjerringdottera
 15. Kverna som står og mel på havbotnen
 16. Somme kjerringar er slik
 17. Kjerringa mot straumen
 18. Haren som hadde vore gift
 19. Dokka i graset
 20. Husmusa og fjellmusa
 21. Hanen og høna
 22. Kvar synest best om sine barn
 23. Slepp granrot og ta i revefot
 24. Bjørnen og reven veddar om flesk og humlebol
 25. Bjørnen og reven skulle ha åker i lag
 26. Mikkel vil smake hestekjøt
 27. Høna som skulle til Dovre for at ikkje all verda skulle forgå
 28. Hanen som fall i bryggekaret
 29. Herreper
 30. Verda lønner ikkje annleis
 31. Vel gjort og ille lønt
 32. Hårslå som aldri ville gå heim
 33. Stabbursnøkkelen i rokkehovudet
 1. Guten som ville fri til dotter til mor i Kroken
 2. Guten med øldunken
 3. Han far sjølv i stua
 4. Hanen og reven
 5. Kjærasten i skogen
 6. Vennar i liv og daude
 7. Guten som skulle tene i tre år utan lønn
 8. Ikkje køyrande og ikkje ridande
 9. Sju år gammal graut
 10. Skipperen og Gamle-Eirik
 11. Guten som gjorde seg til løve, falk og maur
 12. Tobakksguten
 13. "Tsju pus, vil du ned av bordet!"
 14. Gullslottet som hang i lufta
 15. Raudrev og Oskeladden
 16. Guten som ville bli handelskar
 17. Den grøne riddaren
 18. Uffa-Låttis
 19. Krambuguten med gammalostlasten
 20. Tre sitronar
 21. Klokkaren i bygda vår
 22. Kvitebjørn kong Valemon
 23. "God dag, mann!" - "Økseskaft"
 24. Kjetta som var så fæl til å ete
 25. Fanden og futen
 26. Jomfru Maria og svala
 27. Fugl Dam
 28. Oskeladden og dei gode hjelparane
 29. Gudbrand i Lia
 30. Dei tolv villendene

TREDJE BAND

 1. Høna trippar i berget
 2. Det blå bandet
 3. Meistertjuven
 4. Tuftefolket på Sandflesa ɚ
 5. Kari Trestakk
 6. Buskebrura
 7. Jomfru Maria som gudmor
 8. Rike Per Kremmar
 9. Håken Borkeskjegg
 10. Dei tre mostrene
 11. Oskeladden som stal sølvendene til trollet
 12. Hanen og høna i nøtteskogen
 13. Hanen, gauken og orrhanen
 14. Taterar ɚ
 15. Jomfrua på glasberget
 16. Tru og Utru
 17. Lundeætta ɚ
 18. Ein kveld ved Andelva ɚ
 19. Meistermøy
 20. Grimsborken
 21. Lurvehette
 22. Det har inga nød med den som alle kvinner er glad i
 23. Ein halling med kvannrot ɚ
 24. Huldreætt ɚ
 25. Dei sju folane
 26. Ei natt i Nordmarka ɚ
 27. Korfor bjørnen er stubbrumpa
 28. Reven snyter bjørnen for julekosten
 29. Dei tre kongsdøtrene i Omlandet
 30. Den rettferdige firskillingen
 31. Ei friarhistorie
 32. Giske
 33. Store-Per og Vesle-Per
 34. Per, Pål og Espen Oskeladd
 35. Veslekort
 36. Gravaren fortel ɚ
 37. Frå fjellet og setra ɚ
 38. Ein kveld i nabogården ɚ
  Bamse Brakars skyss (Eventyr)
 39. Kjetta på Dovre
 40. Frå Sognefjorden ɚ
 41. På høgde med Aleksandriaɚ
 42. Ekebergkongen ɚ
 43. Plankekøyrarane ɚ
 44. Julegjestinga i prestegarden ɚ
 45. Gullfebla
 46. Mor til presten
 47. Ein vestlandsk skogdal ɚ

ATTÅT

Asbjørnsen og Moe eventyr, segner, forteljingar - linerle

Asbjørnsen og Moe, eventyr, segner, forteljingar, opp Seksjon Sett Neste

Asbjørnsen og Moe, eventyr, segner, forteljingar. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2007–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]