Norsk del, Gullvekta
Merknadar til Asbjørnsen og Moe - D
Seksjon › 3   Sett    Søk   Førre Neste

Ordliste til Asbjørnsen og Moe

Reservasjonar    Innhald     

Guten med øldunken

ATU 332: Trolldomseventyr av typen Overnaturlege motstandarar.

[Til eventyret]

Han far sjølv i stua

ATU 168 A: Dyreeventyr av typen Ville dyr og menneske.

[Til eventyret]

Hanen og reven

ATU 61: Dyreeventyr av typen Den lure reven (eller liknande dyr).

[Til eventyret]

Kjærasten i skogen

ATU 955: Novelleeventyr av typen Røvarar og mordarar.

[Til eventyret]

Vennar i liv og daude

ATU 470: Trolldomseventyr av typen Overnaturlege oppgåver.

[Til eventyret]

Guten som skulle tene i tre år utan lønn

ATU 560: Trolldomseventyr av typen Magiske gjenstandar.

[Til eventyret]

Ikkje køyrande og ikkje ridande

ATU 875: Novelleeventyr av typen Kvinna gifter seg med prinsen.

[Til eventyret]

Sju år gammal graut

ATU - . Ein kan då foreslå det er skjemt av typen Konejakt (leiting etter kone) (1450-1474)

[Til eventyret]

Skipperen og Gamle-Eirik

ATU 1179: Dumtrolleventyr av typen Sjeler frelst frå fanden.

[Til eventyret]

Guten som gjorde seg til løve, falk og maur

ATU 302: Trolldomseventyr av typen Overnaturlege motstandarar.

[Til eventyret]

Tobakksguten

ATU 611: Trolldomseventyr av typen Magiske gjenstandar.

[Til eventyret]

"Tsju pus, vil du ned av bordet!"

ATU 1456: Skjemt av typen Historier om ei kvinne.

[Til eventyret]

Gullslottet som hang i lufta

ATU 531: Trolldomseventyr av typen Overnaturlege hjelparar.

[Til eventyret]

Raudrev og Oskeladden

ATU 300: Trolldomseventyr av typen Overnaturlege motstandarar.

[Til eventyret]

Guten som ville bli handelskar

ATU 1538: Skjemt (anekdote) av typen Historier om ein mann.

[Til eventyret]

Den grøne riddaren

ATU 432: Trolldomseventyr av typen Mann.

[Til eventyret]

Uffa-Mattis

ATU 1696: Skjemt av typen Dummingen.

Ein gjer betre om ein ler med nokon enn av vedkommande. Og klarer ein å smile eller le vørdsamt av seg sjølv, viser ein høg humor, heiter det. Det er mange syn på humor, og mange sider ved det. I sær vennleg kvardagshumor kan vere bra å ha, også for langtidshelsa. [Meir]

[Til eventyret]

Krambuguten med gammalostlasten

ATU 506: Trolldomseventyr av typen Overnaturlege hjelparar.

[Til eventyret]

Tre sitronar

ATU 408: Trolldomseventyr av typen Kone.

[Til eventyret]

Klokkaren i bygda vår

ATU 1537: Skjemt av typen Historier om ein mann.

[Til eventyret]

Kvitebjørn kong Valemon

ATU 425A: "Dyret som brudgom (The Animal as Bridegroom)", eit trolldomseventyr av typen Mann.

(Uther 2004, 1:248-50)

[Til eventyret]

"God dag, mann!" – "Økseskaft"

ATU 1968 J: Skjemt av typen Ganske utrulege skrøner, skipperskrøner.

[Til eventyret]

Innhald


Asbjørnsen og Moe, eventyrmerknadar, litteratur  

Aarne, Antti. The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography. Translated and Enlarged by Stith Thompson. 2nd rev. ed. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia / FF Communications, 1961.

Ashliman, D. L. A Guide to Folktales in the English Language. New York: Greenwood, 1987.

Hodne, Ørnulf: The Types of the Norwegian Folktale. Bergen: Universitetsforlaget, 1984.

Uther, Hans-Jörg. The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Vols 1-3. FF Communications No. 284 -86, Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2004.

Wikipedia, s.v. "Aarne–Thompson classification system".

Asbjørnsen og Moe, norske eventyr, merknadar, bakgrunnsinformasjon, opp    Seksjon     Sett    Neste

Asbjørnsen og Moe, norske eventyr, merknadar, bakgrunnsinformasjon. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2012–2017, Tormod Kinnes. [E‑post]