Norsk del, Gullvekta
Merknadar til Asbjørnsen og Moe - E
Seksjon › 3 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Kjetta som var så fæl til å ete

ATU 2028 (AT 2027): "The Devouring Animal That Was Cut Open (previously The Troll (WolfJ who was Cut Open)". Ramse av typen Kjeder som involverer eting —

[Til eventyret]

Fanden og futen

ATU 1186: Dumtrolleventyr av typen Sjeler frelst frå fanden —

Til den plasseringa kan det kanskje høve med nokre "tja", sidan futen ikkje blei frelst. Dei andre, som fanden ikkje tok, var aldri i faresonen likevel, for fanden i eventyret var nokså skjønsam, han.

[Til eventyret]

Jomfru Maria og svala

Ait. leg. 85: Opphavslegende —

[Til eventyret]

Fugl Dam

ATU 301 (J): Trolldomseventyr av typen Overnaturlege motstandarar —

[Til eventyret]

Oskeladden og dei gode hjelparane

ATU 513: Trolldomseventyr av typen Overnaturlege hjelparar —

Ein finn mange av under-temaa i ei gammal Munchausen-skrøne, til samanlikning.

[Til eventyret]

Gudbrand i Lia

ATU 1415: Skjemt av typen Den dumme mannen og kona hans —

Skjemtet kunne blitt lagt under "Andre realistiske forteljingar" i ei betre verd der folk såg jamt og selektivt positivt på mangt, og med sans for "det opne". Undergruppa "Vitsar om heldig mann" er ikkje laga.

H. C. Andersen arbeidde fram sin variant av folkeeventyret. [Til jamføring]

[Til eventyret]

Dei tolv villendene

ATU 451: Trolldomseventyr av typen Bror eller søster —

[Til eventyret]

Høna trippar i berget

ATU 311: Trolldomseventyr av typen Overnaturlege motstandarar —

[Til eventyret]

Det blå bandet

ATU 590: Trolldomseventyr av typen Magiske gjenstandar —

[Til eventyret]

Meistertjuven

ATU 1525 A-F: Skjemt av typen Historier om ein mann —

[Til eventyret]

Tuftefolket på Sandflesa

ATU ?

Vanskeleg å plassere av ulike grunnar. Forteljinga kan verke segnaktig, men står oppført som eventyr hos Asbjørnsen og Moe. Etter innleiinga kjem tre ulike delar som kvar for seg er som ei segn, og føytt inn i kvarandre til det segnaktige eventyret eller omvendt: til den eventyrlege trippelsegna.

[Til eventyret]

Kari Trestakk

ATU 510 AB: Trolldomseventyr av typen Overnaturlege hjelparar —

[Til eventyret]

Buskebrura

ATU 403: Trolldomseventyr av typen Kone —

[Til eventyret]

Jomfru Maria som gudmor

ATU 710: Trolldomseventyr av typen Andre forteljingar om det overnaturlege —

[Til eventyret]

Rike Per Kremmar

ATU 461: Trolldomseventyr av typen Overnaturlege oppgåver —

[Til eventyret]

Håken Borkeskjegg

ATU 900: Novelleeventyr av typen Den gjenstridige kona lærer å lyde —

[Til eventyret]

Dei tre mostrene

ATU 501: Trolldomseventyr av typen Overnaturlege hjelparar —

Det er no skjemt også. Noko minner om skipperskrøner. Det blandar seg noko. [Til eventyret]

Oskeladden som stal sølvendene til trollet

ATU 328: Trolldomseventyr av typen Overnaturlege motstandarar —

Guten som fanga endene, hadde først og fremst fiendar i familien, i slottskrinsar, og først dernest hos grannane han stal frå og øydela for for å tekkast kongen. Dette fortel at eventyret kanskje ikkje høver fullgodt i AT-gruppa det har stått i før.

[Til eventyret]

Hanen og høna i nøtteskogen

ATU 2021: Ramse av typen Kjeder som involverer daude —

[Til eventyret]

Hanen, gauken og orrhanen

ATU 120: Dyreeventyr av typen Ville dyr og husdyr —

[Til eventyret]

Jomfrua på glasberget

ATU 530: Trolldomseventyr av typen Overnaturlege hjelparar —

[Til eventyret]

Tru og Utru

ATU 613: Trolldomseventyr av typen Magiske gjenstandar —

[Til eventyret]

Innhald


Asbjørnsen og Moe, eventyrmerknadar, litteratur  

Aarne, Antti. The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography. Translated and Enlarged by Stith Thompson. 2nd rev. ed. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia / FF Communications, 1961.

Ashliman, D. L. A Guide to Folktales in the English Language. New York: Greenwood, 1987.

Hodne, Ørnulf: The Types of the Norwegian Folktale. Bergen: Universitetsforlaget, 1984.

Uther, Hans-Jörg. The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Vols 1-3. FF Communications No. 284 -86, Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2004.

Wikipedia, s.v. "Aarne–Thompson classification system".

Asbjørnsen og Moe eventyr, merknadar, opp Seksjon Sett Neste

Asbjørnsen og Moe eventyr, merknadar. BRUKARGAID: [Lenke]
© 2012–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]