Oversyn

Veien til vitenskap: Artikkelsamling

Seksjon › 12   Sett    Søk   Førre Neste
Edmund Husserl, 1900. Han grunna akademisk fenomenologi, og frontar eit utval artiklar frå veien til vitenskap

BILDET: Edmund Husserl (1859–1938) kom til å påverke filosofi (hermeneutikk, eksistensialisme, etikk, matematikkfilosofi, logikk) og vitskap (psykologi, sosiologi og antropologi).

Veien til vitenskap, artikkelsamling, opp    Seksjon     Sett    Neste

Veien til vitenskap, artikkelsamling. Brukargaid  ᴥ  User's Guide  ᴥ  Disclaimer
© 2000–2018, Design o.a. for utvalet her: Tormod Kinnes, cand.philol. [Email]