Gullvekta

Veien til vitenskap: Artikkelsamling

Seksjon › 12 Sett Søk Førre Neste
Edmund Husserl, 1900. Han grunna akademisk fenomenologi, og frontar eit utval artiklar frå veien til vitenskap

BILDET: Edmund Husserl (1859–1938) kom til å påverke filosofi (hermeneutikk, eksistensialisme, etikk, matematikkfilosofi, logikk) og vitskap (psykologi, sosiologi og antropologi).

Veien til vitenskap, artikkelsamling, opp Seksjon Sett Neste

Veien til vitenskap, artikkelsamling BRUKARGAID: [Lenke]
© 2000–2017, design o.a. for utvalet her: Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]