NORSK DEL, GULLVEKTA

Fra Veien til vitenskap

 14 › 1 › 12 SETT SEKSJON SPøRSMÅL SØK NETTSTADSIDENE FØRRE NESTE
RESERVASJONAR VEIEN TIL VITENSKAP - SAMLINGA

Bidragsytande i Veien til vitenskap

HER ER alfabetisk ordna oversyn over ca. 70 artikkelforfattarar med artiklar. Nokre har med to artiklar. Av det som står nedst på sida, gå det fram kor dei fleste forfattarane arbeidde våren og sommaren 1999.

Alapack, Richard:"Emmanuel Levinas: Phenomenological Psychology of the Face and Carnal Intimacy"
Andersen, Britt:"Virginia Woolf"
Arnesen, Inge:"Hundre år med Brecht"
Audsen, Kjetil:"Quine og filosofisk naturalisme"
Berg, Thoralf:"I teater for hundre år siden"
Bjørgen, Ivar Arnljot:"Mellom tankeforbud og empirisk askese: forholdet mellom psykologi og filosofi"
Bjørsnøs, Annlaug:"Simone de Beauvoir - skjønnlitterær forfatter, filosof og feminist"
Borgen, Peder:"Philo of Alexandria"
Borgersen, Terje:"Om visuell kommunikasjon"
Breivik, Magnar:"Arnold Schönberg, tonaliteten og musikkhistorien"
Bull, Ida:"Lokalhistorie"
Busuttil, Frédéric:"Les 40 ans de la constitution de la V ème République en France - Tentative de Bilan"
Clayborough, Arthur:"Engelsk litteraturteori og metode"
Dybvig, Dagfinn Døhl:"Merleau-Ponty"
Dybvig, Magne:"Husserl"
Eirheim, Kjell:"Oversettelse"
Eliassen, Knut Ove:"Diderot og det dialogiske"
Espelund, Arne:"Metallurgi: Jern"
Evensen, Lars S.:"Anvendt språkvitenskap"
Feigs, Wolfgang:"Spracherwerbsforschung, Fremdsprachenlehrerausbildung und etwas mehr"
Foss, Gunnar:"Arne Garborg"
Frank, Martin:"Augustin"
Furuseth, Sissel:"Om Gunvor Hofmos lyrikk"
Galtung, Johan [1]:"Krig er ingen naturlov"
Gimnes, Steinar:"Samtale om Tarjei Vesaas"
Gran, Jan Øyvind:"En betraktning om Jesu liv og forkynnelse i forhold til spørsmålet om det finnes en Gud"
Granmo Aune, Brit I.:"Fenomenet barndom i den norrøne litteraturen"
Granum, Siri:"Karl-Otto Apel"
Grønflaten, Geir:"Drømmen, rusen og kunnskapen"
Hagland, Jan Ragnar:"Om Snorre og tolkningen av ham"
Hanssen, Bjørn-Erik [2]:"Fortellingene holder verden sammen"
Haslund, Irene:"Søren Kierkegaards etikk: Subjektivitet som mottakelighet"
Haugan, Jens:"Om ordstillinga i norrønt"
Hirsch, Daniel:"Utopiens moral"
Hognestad, Karin-Helene:"Bibliotek"
Hoppe, Rainer Benjamin:"Tysk etterkrigslitteratur"
Imsen, Steinar:"Om norsk historiegrafi"
Jacobsen, Jarle:"Dialog"
Jenstad, Tor Erik:"Ein repetis i obligadur. Norsk folkemusikkterminologi med vekt på feletradisjonen."
Karlsaune, Gustav Erik:"Thomas Luckmann"
Knaevelsrud, Anna Kristina:"Frames of reality - Norwegian social critical films in the 1930s"
Kolnar, Knut:"Det ambisiøse selv"
Krogstad, Atle [3]:"Om Dag Solstad"
Krämer, Herbert:"Stefan Heym"
Kvam, Bjørn Olav Grüner:"Targumstudier"
Larsen, Leif Johan [4]:"Om Agnar Mykle"
Lien, Asmund:"Aksel Sandemose 100 år"
Luckmann, Thomas [5]:"Philosophy, Science and Everyday Life" - Excerpts
Madsen, Kjell [6]:"Alter ego samtale om indisk filosofi"
Maurseth, Anne Beate:"Litteratur som nøytral samtale?"
Meistad, Torill:"Kjønnsdimensjoner i norske lokalsamfunnsprosjekter"
Neumann, Bernd:"Christa Wolf"
Neumann, Bernd:"Hannah Arendt"
Paulson, Sarah:"Herbjørg Wassmos forfatterskap"
Reiersen, Elsa:"Om sparebanker og deres historie: En studie av viktige mekanismer i et moderne samfunn."
Rusten, Berit:"Interaktive teater former (IT)"
Skarstein, Rune:"Kva er sosialøkonomien sitt filosofiske grunnlag?"
Skretting, Kathrine:"Reklame i levende bilder"
Slettan, Dagfinn †:"Muntlige kilder og historiefaget"
Sløgedal, Sverre:"Arthur Schopenhauer (1788-1860)"
Sløgedal, Sverre:"Friedrich Nietzsche (1844-1900)"
Smidt, Jon:"Et dialogisk syn på skriving på skole og universitet"
Solem, Knut Erik:"Om liberalismen"
Songe-Møller, Vigdis [7]:"Førsokratikerne"
Stang, Gudmund:"Latin-Amerika - er det noe å beskjeftige seg med for en historiker?"
Stugu, Ola Svein:"Fra sosialdemokratisk orden til globalisert konsern - om Norge etter 2. verdenskrig"
Sørenssen, Bjørn:"Film"
Tokstad, Kjersti:"En vandring i en ukjent hage - en innføring i jødisk mystikk"
Tromsdal, Roar:"Retorikk og skuespillerteknikk"
Tvinnereim, Helga Stave:"Kunsthistorie"
Tøssebo, Jan:"Forskning om institusjonsavvikling og alternative tjenester for psykisk utviklingshemmete"
Vaagland, Erling:"Om tysk i Norge"
Øfsti, Audun:"Wittgenstein"
Aalvik, Vegard:"Narrasjon"

Jafar Jafarnejad

Hovudredaktøren for trebandsverket, Jafar Jafarnejad, drog til Sverige noko etter at han gav ut Veien til vitenskap på eige forlag i Trondheim. I Sverige står han no bak Vägen till vetenskap 4: Svenska författare och svensk humaniora i lag med Fredrik Charpentier Ljungqvist og Per-Olof Mattsson. Den oppfølgaren er ei populærvitskaplig samling innan humaniora på 358 sider, og gitt ut i PDF-format i 2010. Vaskesetelen frå Stockholms Universitet, Publikationer:

Den här boken . . . bygger på dialoger med svenska författare och forskare inom humaniora. Syftet är att förmedla kunskap om både svensk skönlitteratur, svensk historia och modern humanistisk forskning. Bland de som deltar i dialogen kan nämnas: Kerstin Thorvall, Stig Larsson, Mare Kandre, Erland Josephson, Anna-Karin Palm och Majgull Axelsson. [◦Lenke]

I føreordet kjem Jafar Jafarnejad inn på litteraturinteressene og tilknytingane sine, og litt om söta bror:

Svenskar uppfattas på många håll i världen som kloka och fredliga. . . .

Om man ska förstå Sverige måste man förstå Stockholm . . . Stockholm är för mig en kulturstad. Trondheim är Norges kulturhuvudstad men när jag kom hit till Stockholm blev möjligheterna ännu större. . . .

Många författare har medverkat . . . Jag vill uttrycka mitt tack till min handledare, fil.dr. Per-Olof Mattsson, för alla samtal vi haft, alla kommentarer till materialet och allt ovärderligt stöd. Utan honom och Fredrik Charpentier Ljungqvist hade boken aldrig blivit till. Professor Göran Rossholm har också varit behjälplig . . .

Boken Vejen til vetenskap . . . finns nu på webben och har redan besökts av 11 000. Det fjärde bandet . . . handlar om svensk kultur och civilisation, litteratur och litteraturvetenskap.

I innleiinga står noko meir om han:

Då Jafar Jafarnejad først kom til Noreg, tok han til å lese islandske soger og las mykje om vikingtida. Han deltok på kurs om vikingtida i Noreg, og samla seg om Snorre Sturlason og Heimskringla. Professor Jan Ragnar Hageland var til stor inspirasjon.

Jafarnejad lærte om korleis folka i Norden blei kristna og tilpassa kristendommen til seg. Han omsette dessutan diktarar som Rolf Jacobsen, Tarjei Vesaas, Pär Lagerkvist til iransk.

I ei tid var han doktorand ved universitetet i Trondheim med emnet 'Ibsen som tenkar' og med professor Audun Øfsti som rettleiar og professor Aslaug Groven Michaelsen som hjelperettleiar.

Gjennom norske barnebokskrivarar som Ebba Haslund, Anne-Cath Vestly, Finn Havrevold, og Torbjørn Egner kom han også til svenske klassikarar innan barnebøker, blant anna Astrid Lindgren sine. Han har også lært noko om forholdet mellom Noreg og Sverige etter kvart også, skriv han lausleg.

Fleire opplysningar frå han finn ein i forordet og innleiinga til den svenske oppfølgarboka, som no er kommen på Internett [lenke nedst på sida]. Jafar Jafarnejad er også på Facebook.

Tormod Kinnes,

2011

SAMLINGA
Veien til vitenskap, medverkande, artiklar - SLUTTBOLK

Veien til vitenskap, medverkande, artiklar - LITTERATUR  

Jafarnejad, Jafar, hovudred. Veien til vitenskap. Band 1-3. Trondheim: Privat forlag, 1999.

Jafarnejad, Jafar, Fredrik Charpentier Ljungqvist og Per-Olof Mattsson. Vägen till vetenskap 4: Svenska författare och svensk humaniora. Umeå: Bokförlaget h:ström, 2010. [◦Band 4 i PDF-format]

Fotnotar

SOMMAREN 1999 hadde langt dei fleste bidragsytarane epost-adresse ved Norges teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim. [◦Søk]

For dei andre utanfor NTNU på den tida, kan ein prøve eit Google-søk til dømes, eller adressesøk på nettet, eller kanskje spørje lærestader frå oversynet ovanfor,:

[1] Universitetet i Tromsø
[2] Norsk forfattersentrum - Trondheim
[3] ◦Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning - Trondheim
[4] ◦Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling Levanger
[5] Ikke tilgjengelig her
[6] Filosofisk institutt, Universitetet i Oslo
[7] Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen.

Veien til vitenskap, medverkande, artiklar - OPP SETT ARKIVDEL NESTE

Veien til vitenskap, medverkande, artiklar BRUK. Brukargaiden femner over forkortingar, bøker ordna etter forfattarar og bokstavkodar, design og navigering på nettstaden, søkeråd, tilvisingar og meir. [LENKE]
© 1999–2012, layout og oversyn, Tormod Kinnes. [E-POST].  —  Ansvarsfråskriving: [LENKE]