Norsk del, Gullvekta
Fra Veien til vitenskap
Seksjon › 12 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Artikkelforfattarar med artiklar

Alapack, Richard:"Emmanuel Levinas: Phenomenological Psychology of the Face and Carnal Intimacy"
Andersen, Britt:"Virginia Woolf"
Arnesen, Inge:"Hundre år med Brecht"
Audsen, Kjetil:"Quine og filosofisk naturalisme"
Berg, Thoralf:"I teater for hundre år siden"
Bjørgen, Ivar Arnljot:"Mellom tankeforbud og empirisk askese: forholdet mellom psykologi og filosofi"
Bjørsnøs, Annlaug:"Simone de Beauvoir - skjønnlitterær forfatter, filosof og feminist"
Borgen, Peder:"Philo of Alexandria"
Borgersen, Terje:"Om visuell kommunikasjon"
Breivik, Magnar:"Arnold Schönberg, tonaliteten og musikkhistorien"
Bull, Ida:"Lokalhistorie"
Busuttil, Frédéric:"Les 40 ans de la constitution de la V ème République en France - Tentative de Bilan"
Clayborough, Arthur:"Engelsk litteraturteori og metode"
Dybvig, Dagfinn Døhl:"Merleau-Ponty"
Dybvig, Magne:"Husserl"
Eirheim, Kjell:"Oversettelse"
Eliassen, Knut Ove:"Diderot og det dialogiske"
Espelund, Arne:"Metallurgi: Jern"
Evensen, Lars S.:"Anvendt språkvitenskap"
Feigs, Wolfgang:"Spracherwerbsforschung, Fremdsprachenlehrerausbildung und etwas mehr"
Foss, Gunnar:"Arne Garborg"
Frank, Martin:"Augustin"
Furuseth, Sissel:"Om Gunvor Hofmos lyrikk"
Galtung, Johan:"Krig er ingen naturlov"
Gimnes, Steinar:"Samtale om Tarjei Vesaas"
Gran, Jan Øyvind:"En betraktning om Jesu liv og forkynnelse i forhold til spørsmålet om det finnes en Gud"
Granmo Aune, Brit I.:"Fenomenet barndom i den norrøne litteraturen"
Granum, Siri:"Karl-Otto Apel"
Grønflaten, Geir:"Drømmen, rusen og kunnskapen"
Hagland, Jan Ragnar:"Om Snorre og tolkningen av ham"
Hanssen, Bjørn-Erik:"Fortellingene holder verden sammen"
Haslund, Irene:"Søren Kierkegaards etikk: Subjektivitet som mottakelighet"
Haugan, Jens:"Om ordstillinga i norrønt"
Hirsch, Daniel:"Utopiens moral"
Hognestad, Karin-Helene:"Bibliotek"
Hoppe, Rainer Benjamin:"Tysk etterkrigslitteratur"
Imsen, Steinar:"Om norsk historiegrafi"
Jacobsen, Jarle:"Dialog"
Jenstad, Tor Erik:"Ein repetis i obligadur. Norsk folkemusikkterminologi med vekt på feletradisjonen."
Karlsaune, Gustav Erik:"Thomas Luckmann"
Knaevelsrud, Anna Kristina:"Frames of reality - Norwegian social critical films in the 1930s"
Kolnar, Knut:"Det ambisiøse selv"
Krogstad, Atle:"Om Dag Solstad"
Krämer, Herbert:"Stefan Heym"
Kvam, Bjørn Olav Grüner:"Targumstudier"
Larsen, Leif Johan:"Om Agnar Mykle"
Lien, Asmund:"Aksel Sandemose 100 år"
Luckmann, Thomas:"Philosophy, Science and Everyday Life" - Excerpts
Madsen, Kjell:"Alter ego samtale om indisk filosofi"
Maurseth, Anne Beate:"Litteratur som nøytral samtale?"
Meistad, Torill:"Kjønnsdimensjoner i norske lokalsamfunnsprosjekter"
Neumann, Bernd:"Christa Wolf"
Neumann, Bernd:"Hannah Arendt"
Paulson, Sarah:"Herbjørg Wassmos forfatterskap"
Reiersen, Elsa:"Om sparebanker og deres historie: En studie av viktige mekanismer i et moderne samfunn."
Rusten, Berit:"Interaktive teater former (IT)"
Skarstein, Rune:"Kva er sosialøkonomien sitt filosofiske grunnlag?"
Skretting, Kathrine:"Reklame i levende bilder"
Slettan, Dagfinn †:"Muntlige kilder og historiefaget"
Sløgedal, Sverre:"Arthur Schopenhauer (1788-1860)"
Sløgedal, Sverre:"Friedrich Nietzsche (1844-1900)"
Smidt, Jon:"Et dialogisk syn på skriving på skole og universitet"
Solem, Knut Erik:"Om liberalismen"
Songe-Møller, Vigdis:"Førsokratikerne"
Stang, Gudmund:"Latin-Amerika - er det noe å beskjeftige seg med for en historiker?"
Stugu, Ola Svein:"Fra sosialdemokratisk orden til globalisert konsern - om Norge etter 2. verdenskrig"
Sørenssen, Bjørn:"Film"
Tokstad, Kjersti:"En vandring i en ukjent hage - en innføring i jødisk mystikk"
Tromsdal, Roar:"Retorikk og skuespillerteknikk"
Tvinnereim, Helga Stave:"Kunsthistorie"
Tøssebo, Jan:"Forskning om institusjonsavvikling og alternative tjenester for psykisk utviklingshemmete"
Vaagland, Erling:"Om tysk i Norge"
Øfsti, Audun:"Wittgenstein"
Aalvik, Vegard:"Narrasjon"

E-postadresser
Sommaren 1999 hadde nesten alle bidragsytarar e-postadresse ved NTNU i Trondheim. I 2017 stemmer det ikkje støtt.

Jafar Jafarnejad

Hovudredaktøren for trebandsverket, forfattaren Jafar Jafarnejad, drog til Sverige noko etter at han gav ut Veien til vitenskap på eige forlag i Trondheim. I Sverige står han no bak Vägen till vetenskap 4: Svenska författare och svensk humaniora i lag med Fredrik Charpentier Ljungqvist og Per-Olof Mattsson. Den oppfølgaren er ei populærvitskaplig samling innan humaniora på 358 sider, og gitt ut i PDF-format i 2010.

Vaskesetelen frå Stockholms Universitet, Publikationer:

Den här boken . . . bygger på dialoger med svenska författare och forskare inom humaniora. Syftet är att förmedla kunskap om både svensk skönlitteratur, svensk historia och modern humanistisk forskning. Bland de som deltar i dialogen kan nämnas: Kerstin Thorvall, Stig Larsson, Mare Kandre, Erland Josephson, Anna-Karin Palm och Majgull Axelsson. [◦Lenke]

I føreordet kjem Jafar Jafarnejad inn på litteraturinteressene og tilknytingane sine, og litt snilt om söta bror:

Svenskar uppfattas på många håll i världen som kloka och fredliga. . . .

Trondheim är Norges kulturhuvudstad men när jag kom hit till Stockholm blev möjligheterna ännu större. . . .

Många författare har medverkat . . . Jag vill uttrycka mitt tack . . .

Det fjärde bandet . . . handlar om svensk kultur och civilisation, litteratur och litteraturvetenskap.

I innleiinga står noko meir om han:

Då forfattaren Jafar Jafarnejad (f. 1948 i Iran) først kom til Noreg, tok han til å lese islandske soger og las mykje om vikingtida. Professor Jan Ragnar Hageland var til inspirasjon for han.

Jafarnejad omsette diktarar som Rolf Jacobsen, Tarjei Vesaas, Pär Lagerkvist til iransk. Han blei doktorand ved universitetet i Trondheim med emnet 'Ibsen som tenkar' og med professor Audun Øfsti som rettleiar og professor Aslaug Groven Michaelsen som hjelperettleiar, men gjorde seg ikkje ferdig.

Gjennom norske barnebokskrivarar som Ebba Haslund, Anne-Cath Vestly, Finn Havrevold, og Torbjørn Egner kom han også til svenske klassikarar innan barnebøker.

Han har gitt ut andre bøker enn Veien til Vitenskap. Den svenske oppfølgaren til trebandsverket er kommen på Internett [lenke nedanfor]. Jafar Jafarnejad har Facebook-konto.

Innhald


Audun Øfsti, Veien til vitenskap, litteratur  

Jafarnejad, Jafar, hovudred. Veien til vitenskap. Band 1-3. Trondheim: Privat forlag, 1999.

Jafarnejad, Jafar, Fredrik Charpentier Ljungqvist og Per-Olof Mattsson. Vägen till vetenskap 4: Svenska författare och svensk humaniora. Umeå: Bokförlaget h:ström, 2010. [◦Band 4 i PDF-format]

FRÅ LØYVE: "[Tormod Kinnes] har løyve frå meg til å legge inntil 18-20 artiklar frå det på Internett." - Jafar Jafarnejad, 5. april 2000.

    © 1999: Alle forfattarane, Jafar Jafarnejad, og Tormod Kinnes
    © 2000–2017 for nettversjonen: Forfattarane av artikkelutvalet, Jafar Jafarnejad, og Tormod Kinnes.


Veien til Vitenskap, opp Seksjon Sett Neste

Veien til vitenskap BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2000–2017, layout o.a., Tormod Kinnes, cand.philol. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]