Gullvekta
Asbjørnsen og Moe – 105 segner
Seksjon › 3   Sett    Søk   Førre Neste

Finn ord

Reservasjonar    Innhald     

Theodor Kittelsen. Eventyrkonge. Modifisert utdrag.

Oversyn

Die blå titlane nedanfor fører like til hundre og fem segner og to eventyr frå forteljingane til Peter Chr. Asbjørnsen. Dei raude titlane er lenker, dei også. Rekkefølga er som i Asbjørnsen og Moes samla verk. Segntitlane er sett til for denne utgåva. Segnbitar, som også finst i forteljingane, er ikkje tatt med i oversynet nedanfor, men her er ein av dei: [Segnbit]

Band 1

Kvernsegner
 ᴥ Kvernknurren
 ᴥ Sjølv
 ᴥ Skreddaren som passa kverna

Ein gammaldags julekveld
 ᴥ Frisk på levra
 ᴥ Hallingnissen
 ᴥ Nissen med raud hue
 ᴥ Tidleg i kyrkja

Ein tiurleik i Holleia
 ᴥ Brande-Lars fortel om harejakt
 ᴥ Per fortel om sølvtøy og gruve-dominering

Historiene til Matthias skyttar
 ᴥ Huldra som vassa i myra
 ᴥ Mørke berghol
 ᴥ "Gå heim no!"
 ᴥ Ein raudmåla bygning
 ᴥ Guten blei blåsvart i synet og glodde fælt
 ᴥ I stallen hos Blakken

Berthe Tuppenhaugs forteljingar
 ᴥ Signekallen Mads i Hurdalen
 ᴥ Gild brur
 ᴥ Frå ein gard oppi Valdres

Ei kveldstund i eit godseigarkjøkken
 ᴥ Ein kranglefant
 ᴥ "Allting skikkeleg"
 ᴥ Ein Lier-prest
 ᴥ Nissen i hestebåsen
 ᴥ Mannen på Røgli
 ᴥ Dild datt i eld
 ᴥ Huldrefolket for dei sterkt truande
 ᴥ "Det var ein alvorleg og truverdig mann"
 ᴥ Soldaten som blei gift med ei hulder

Makrelldorg
 ᴥ Dei tre brottsjøane - Eventyr

Ei sommarnatt på Krokskogen
 ᴥ For seint arbeid
 ᴥ Ein fortumla mann sansa seg
 ᴥ Då to hestar forsvann, fann eigaren breie, korte fotspor ved kolmila si
 ᴥ Soga om bergtrollet som mislikte salmesong og slikt

Ei signekjerring
 ᴥ Brit Briskebråten baska barnet sitt om øyra
 ᴥ Siri piska ungen med bjørkeris
 ᴥ Raudt lysskin i stua
 ᴥ Det leiaste trollet, han Tjøstul

Høgfjellsbilete 1: Ein søndag til seters
 ᴥ Budeia som blei vekk
 ᴥ Segna om Bjørn Preststulen med hytter i berg og fjelldalar
 ᴥ Framhaldet av segna om Bjørn Preststulen
 ᴥ Jens tok farvel
 ᴥ Bergtatt
 ᴥ Kari som fall langt ned gjennom fjellet
 ᴥ Budeiene som blei berga frå tre små karar

Høgfjellsbilete 2. Reinsdyrjakt ved Rondane
 ᴥ Kar til å slåst
 ᴥ Ola Hella
 ᴥ Per Gynt og Bøygen
 ᴥ Per Gynt og Gyri Suppetryne
 ᴥ Per Gynt frelste tre budeier
 ᴥ Per Gynt og kvitbjørnen hans
 ᴥ Jens Skrell-i-fjell

Band 3

Taterar
 ᴥ Finnskott
 ᴥ På villspor
 ᴥ "Ein underjordisk eller ein annan stortingsmann"
 ᴥ Futehud kom til nytte

Lundeætta
 ᴥ Bergtatte Åse Lunde

Ein kveld ved Andelva
 ᴥ Usynleg
 ᴥ Ein svart katt for ein huldrehatt
 ᴥ Kjerringråd: Hald usynleg friar vekke med svovel

Ein halling med kvannerot
 ᴥ Døra som gjekk opp, puslinga og lydane
 ᴥ Den gløymde grauten

Huldreætt
 ᴥ Vakker, sterk kone

Ei natt i Nordmarka
 ᴥ Elias fiskar
 ᴥ Det var sølv
 ᴥ Koparkjelen
 ᴥ Kjelen sokk om dei snakka
 ᴥ Oksen blei til pengar
 ᴥ Ungen som skreik
 ᴥ Han Per hadde ei dotter med huldra
 ᴥ Fjøset fekk han flytte

Gravaren fortel
 ᴥ Kjerringar i bygda
 ᴥ Bra kone var blyg
 ᴥ Brent levande
 ᴥ Jenta kunne mjølke
 ᴥ Frysande naken med bukgjord om livet
 ᴥ Ho smurde sopelimen
 ᴥ Gjennom vêr og vind, og det både godt og vel
 ᴥ Utrusta med salmeboka og grastorv
 ᴥ Synsk med ville fakter

Frå fjellet og setra
 ᴥ Svevande jomfruer og vakker musikk
 ᴥ Gammal onkel spela med munnen
 ᴥ Brit fortel

Ein kveld i nabogården
 ᴥ Blant langrumpa bergfolk
 ᴥ Hås latter ifrå ei krå
 ᴥ Den store, svarte katta
 ᴥ Kokande feitt ifrå skumsleiv
 ᴥ Bamse Brakar tar skyss - Eventyr
 ᴥ Trollet med trillebuksa

Frå Sognefjorden
 ᴥ Styr med gamle-lensmannen
 ᴥ Den juleskreia
 ᴥ Svartesmeden
 ᴥ Fisk frå tjern

På høgde med Aleksandria
 ᴥ Prestekona fór til himmels
 ᴥ Studenten og Vesletuss
 ᴥ Mannen som rodde Ekebergkongen til bryllaup

Ekebergkongen
 ᴥ Padda i stigen var ei underjordisk dronning
 ᴥ Synsk av augesalve

Plankekøyrarane
 ᴥ Skyss til Solør
 ᴥ Røykenpresten
 ᴥ Røykenpresten på Stor-Valle
 ᴥ Ned i brennevinsflaska
 ᴥ Ein med klør i vottane

Julegjestinga i prestegarden
 ᴥ Skolemeisteren som tok tenketid
 ᴥ Drengen blei lenge lam
 ᴥ Usynleg kyrkje
 ᴥ Bratteberget

Ein vestlandsk skogdal
 ᴥ Drengen gjekk inn gjennom bergveggen
 ᴥ Kniven

Det samla verket


Asbjørnsen og Moe, norske eventyr, norske folkeeventyr, segner evt., opp    Seksjon     Sett    Neste

Asbjørnsen og Moe, norske eventyr, norske folkeeventyr, segner evt. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2007–2018, Tormod Kinnes. [E‑post]